Told

Kuehne + Nagel har et team af toldeksperter, der tilbyder professionel rådgivning og holder kundeseminarer. Uanset om du også bruger Kuehne + Nagel til dine transporter, står vores toldeksperter altid klar til at assistere med dine spørgsmål eller udfordringer inden for toldområdet.

Toldlovgivning i Danmark

Danmark er medlem af EU og derfor underlagt EU-lovgivningen. Når en dansk virksomhed importerer eller eksporterer varer, så vil der altid være told på varerne. Alle virksomheder der importerer varer til EU skal betale told. Nogle gange kan toldsatsen være nul, men du skal stadig overholde procedurerne.

Men hvorfor betale mere end du skal? Hvis du har de rigtige tolddokumenter, bliver toldangivelsen nemmere. I nogle tilfælde kan du udskyde eller helt undgå toldbetalingen, hvis du er opmærksom på de bevillinger og tilladelser, du kan få.

Værd at vide, når du importerer eller eksporterer varer

 • VAREKODER
  De korrekte varekoder på varerne (tarifering), så toldsatsen og eventuelle tilladelser og licenser er kendt
 • TOLDVÆRDIEN AF GODSET
  Den beregnede toldværdi af varerne når der er taget hensyn til omkostninger til fragt, forsikring og provision
 • VARERNES OPRINDELSE
  Varernes oprindelse og hvilke dokumenter din virksomhed skal have
 • SIKKERHEDSSTILLELSE
  Sikkerhedsstillelse for toldbetalingen er blevet obligatorisk uanset om virksomheden anvender bevillinger eller ej
 • LANDE UDEN FOR EU
  Når din virksomhed eksporterer varer til et land uden for EU, skal de indfortoldes i modtagerlandet ifølge reglerne om eksempelvis varekoder, toldværdi og oprindelse i dette land

Hvilke andre områder kan du optimere?

Mulighed for præference. Det er ofte muligt at få nedsat det beløb, du skal betale (præferencetold), hvis der er en handelsaftale med det land uden for EU, som din virksomhed har importeret varer fra. Vores erfaring viser, at mange virksomheder betaler for meget i told, fordi de ikke er klar over, at der foreligger en handelsaftale med det land, de importerer varer fra og de derfor kan reducere toldbetalingen.


Ansøgning om toldbevillinger.
Hvis din virksomhed har fået en bevilling til eksempelvis toldoplag, aktiv forædling (bearbejdning af varer inden for og uden for EU), særlig anvendelse inden for eller uden for Danmark eller midlertidigt importerer eller eksporterer varer, er det en mulighed for at optimere virksomhedens toldmæssige forhold.

 

For mere information kan du downloade vores toldydelseskatalog her.

Hvad omfatter en toldoptimering?

Muligheder for suspension. Nogle gange er der mulighed for, at de varer virksomheden importerer er underlagt en toldsuspension. Dette kan gælde for råvarer, halvfabrikata, dele eller komponenter, der ikke i forvejen er til rådighed i EU. En toldsuspension afhænger af, hvilken vare, der er tale om, og toldbeløbet kan i mange tilfælde nedsættes til nul kroner. Både industri- og landbrugsprodukter kan være omfattet af suspensionsordningen og det er varekoden, der bestemmer om du kan opnå toldsuspension.

Toldkontingentsoptimering. Endnu en mulighed for at optimere din virksomheds told og opnå besparelser er toldkontingenter inden for bestemte varegrupper. Her kan din virksomhed importere en bestemt mængde varer uden at skulle betale told. Først når kvoten er opbrugt, skal du betale told af de varer, du efterfølgende importerer. Både industri- og landbrugsprodukter kan være omfattet af toldkontingentordningen og det er varekoden, der bestemmer om du kan opnå toldkontingent.

Mange virksomheder er ikke klar over de fordele, de kan opnå ved en gennemgang af toldprocedurerne. Du er velkommen til at downloade vores toldydelseskatalog eller at kontakte os for en uforpligtende snak om, hvordan din virksomhed kan optimere. Vi besøger gerne din virksomhed og gennemgår dine toldprocedurer. Her identificerer vi risici og kommer med forslag til, hvordan du kan forbedre dine toldprocedurer.
Vigtige downloads