Floating Contact Form Portlet
Indholdsaggregater

Tilbage Whistleblowerordning – Fortrolig Rapportering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt noget er i overensstemmelse medetiske forretningsprincipper, kan du altid henvende dig til Kuehne+Nagel's fortrolige rapporteringslinje.

Fortrolig rapporteringslinje

Som en af verdens førende logistikudbydere er nøglen til vores succes relateret til integritet over for vores kolleger, kunder, forretningspartnere, aktionærer samt offentligheden i almindelighed.

Hvis du ønsker at rapportere et problem, skal du klikke på knappen nedenfor for at komme til den fortrolige rapporteringslinje (CRL) for Kuehne+Nagel.


Ikke-gengældelsespolitik

Enhver, der rapporterer problemer i god tro, skal ikke frygte repressalier og vil være under beskyttelse af Kuehne+Nagel samt lokale love, hvor det er relevant. Hvis du bevidst giver falske eller vildledende oplysninger, kan det dog medføre konsekvenser.