Floating Contact Form Portlet
Indholdsaggregater

Tilbage Miljø - Førende inden for logistik: Vejen til en fremtid uden CO2-emissioner

Som en pioner inden for branchen har vi sat os to vigtige mål for en fremtid uden kulstofemissioner: at kompensere for direkte og uundgåelige CO2-emissioner fra 2020 og at adressere CO2-fodaftrykket fra vores leverandørers transporttjenester.

Sammen med vores partnere investerer vi i bæredygtige løsninger for at imødegå klimaforandringer. Vi følger vores forpligtelser i forhold til de videnskabeligt baserede mål om at dekarbonisere logistiksektoren. Vores mål er at skabe en sundere fremtid for alle.

Stefan Paul, administrerende direktør, Kuehne+Nagel International AG

Stefan Paul

Fremtiden for vores planet er et yderst vigtigt emne, som vi er nødt til at tage fat på i dag, for at vi kan sikre en verden, vi kan leve i, i fremtiden.

Forsuring af havene og global opvarmning påvirker dramatisk vores naturlige økosystemer og truer livet på vores planet. Vi skal og ønsker at ændre denne virkelighed. Vi ved, at logistikbranchen bidrager med ca. 8 % af CO2-udledningen på verdensplan.

Som førende i branchen er vi forpligtet til at reducere vores bidrag til denne procentdel ved aktivt at reducere vores egne CO2-emissioner inden for transport og udvikle løsninger til at støtte vores kunder i deres rejse frem mod CO2-reduktioner.

Vores vigtigste mål for at reducere CO2-emissionerne inden for transport:

  • Opretholde effektiv CO2-styring i alle aktiviteter

  • Levere miljøvenlige løsninger og tilbud til vores kunder

  • Købe logistiske serviceydelser ud fra miljøkriterier

Vores bæredygtigheds mål:

Vi arbejder med CO2-reduktion indenfor alle vores transport- og logistiktjenester på verdensplan. Vi har to hovedmål for at nå vores mål:

  1. At være helt CO2-neutrale i vores direkte indflydelsessfære fra 2020 (Scope 1 og 2 i GHG-protokollen)

  2. At reducere CO2-emissionerne med 33 % for vores egne, vores leverandørers og kunders fodaftryk inden udgangen af 2030 (herunder Scope 3 i GHG-protokollen)

Vores rejse frem mod en fremtid uden CO2-emissioner er også forbundet med en forpligtelse over for vores kunder ved at tilbyde løsninger, der reducerer CO2-emissionerne i deres forsyningskæder. Det gør vi ved at bruge big data og prædiktive analyser samt digitale platforme til at støtte valget af mere bæredygtige transportruter og transportformer.

Til at støtte reduktionen af CO2-udledning inden for transport er vi medlem af følgende initiativer:Kuehne+Nagel støtter fuldt ud initiativer til reduktion af CO2-emissioner inden for transport

Transportindustrien og dens partnere og kunder er nødt til at anerkende vigtigheden af dekarbonisering for at hjælpe med til at nå Parisaftalens mål, og Kuehne+Nagel støtter dette fuldt ud. Paris-aftalens mål er at holde stigningen af den globale gennemsnitstemperatur i dette århundrede væsentligt under to grader Celsius (ideelt set 1,5 °C) over det førindustrielle niveau.

Partnerskab for en bæredygtig fremtid

Sammen med kapsejladsteamet Malizia arbejder vi hen mod en bæredygtig fremtid ved at bidrage til havets sundhed gennem reducering af CO2-udledningen på verdensplan. Da Team Malizia måler CO2 i havet, mens de sejler, er sejlbåden blevet døbt seaexplorer — ligesom vores platform for søfragtstjenester, som viser CO2-emissionerne fra de forskellige serviceløsninger.

Få mere at vide om vores partnerskab.

Hvordan vil vi nå vores bæredygtighedsmål?

Vores vej mod en fremtid uden CO2-emissioner omfatter synlighed, undgåelse, CO2-reduktion og kompensation.

SYNLIGHED: At træffe grønnere valg kræver større bevidsthed om vores CO2-fodaftryk på hvert trin i forsyningskæden. Vores digitale platforme gør det muligt for vores kunder at optimere ruter og vælge serviceydelser med de laveste CO2-udledninger for at reducere miljøpåvirkningen. Se vores CO2-beregner eller vores Seaexplorer for yderligere oplysninger. Desuden får vores kunder fuld gennemsigtighed angående de anslåede CO2-emissioner fra deres forsendelser i tilbuddene.

UNDGÅELSE OG REDUKTION: Vores forpligtelse til at undgå og reducere CO2-emissioner starter med at udnytte dataanalyse og gennemføre uddannelsesprogrammer for at bevare og udvide miljøbevidstheden blandt vores medarbejdere. Det fortsætter med løsninger til omlægning til andre transportformer, indførelse af mere effektive transportruter og anvendelse af biobrændstoffer samt vedvarende energi.

CO2-KOMPENSERING: Vi mindsker vores CO2-fodaftryk, som ikke på forhånd kan reduceres til nul, ved at investere i certificerede, naturbaserede kompensationsprojekter, der arbejder hen imod FN's mål for bæredygtig udvikling (også kendt som SDG-målene). CO2-kompensation er en anerkendt metode, der gør det muligt at kompensere for CO2-udledningen fra en forsendelse, der ikke kan undgås. Denne metode er også til rådighed for vores kunder.

Kom med os. Disse kunder er allerede stolte af at neutralisere deres transporter med os:

Få mere at vide om kompensation og de naturprojekter, som vi investerer i.