Floating Contact Form Portlet
Indholdsaggregater

Tilbage Incoterms 2020 – internationale handelsbestemmelser

Erfaring og ekspertise til at hjælpe dig med at navigere gennem reglerne for salg af varer rundt om i verden.

Køb og salg af varer i det internationale handelssystem kan ofte være kompliceret med behov for fastlæggelse af ansvar, omkostninger og risici for alle parter.

For at hjælpe dig med handel samt import og eksport af varer indførte Det Internationale Handelskammer (ICC) de internationale kommercielle vilkår (Incoterms®), der fungerer som verdens vigtigste handelsbetingelser for salg af varer. Uanset om du afslutter en indkøbsordre, emballerer og mærker forsendelser eller udfylder et oprindelsescertifikat, er disse regler blevet en del af vores daglige handelssprog og udarbejdet med henblik på at vejlede dig.

Siden den første offentliggørelse af reglerne i 1936 har ICC vedligeholdt og udviklet dem lige siden. Som en hjælp til at forberede virksomheder på det næste århundrede med global handel trådte den nyeste udgave, Incoterms® 2020, i kraft den 1. januar 2020, og som bør henvises til fremadrettet.

Incoterms®-reglerne indeholder en række handelsbetingelser på tre bogstaver, som alle har meget præcise betydninger, for salg af varer overalt i verden. 

Download her den officielle Incoterms oversigt.

 

Regler for enhver transportform:

EXW – Ex Works (angivet leveringssted)

Anvendes ofte ved indledende tilbud på salg af varer uden at medregne nogen omkostninger, EXW betyder, at sælgeren stiller varerne til rådighed i deres lokaler eller på et andet navngivet sted (anlæg, fabrik, lager osv.). Sælgeren behøver ikke at læsse varerne på et indsamlingskøretøj, og det er heller ikke nødvendigt at toldklarere varerne til eksport.

FCA – Free Carrier (frit fragtfører til angivet leveringssted)

FCA kan have to forskellige betydninger, hver med forskellige risikoniveauer og omkostninger for køber og sælger. FCA (a) anvendes, når sælgeren leverer varerne, toldklareret for eksport, på et nangivet sted, som er deres egne lokaler. FCA (b) anvendes, når sælgeren leverer varerne, toldklareret for eksport, på et angivet sted, som ikke er deres lokaler. I begge tilfælde kan varerne leveres til en transportør, der er udpeget af køberen, eller til en anden part, der er udpeget af køberen.

CPT – Carriage Paid To (fragtfrit til angivet bestemmelsessted)

Under CPT betaler sælgeren for transport af varerne til det angivne bestemmelsessted. 

CIP – Carriage and Insurance Paid to (fragt og forsikring betalt til angivet bestemmelsessted)

Svarende til CPT med den undtagelse, at sælgeren er forpligtet til at tegne en minimumsforsikring for varerne under transit. 

DAP – Delivered at Place (leveret til angivet bestemmelsessted)

Sælgeren anses for at have foretaget leveringen, når varerne er stillet til rådighed for køberen på det ankommende transportmiddel og klar til aflæsning på det angivne bestemmelsessted. I henhold til betingelserne under DAP skal sælgeren styre alle risici, der er forbundet med at bringe varerne ind.

DPU – Delivered at Place Unloaded (leveret aflæsset på angivet bestemmelsessted)

I henhold til denne Incoterm skal sælgeren levere varerne aflæsset på det angivne sted. Sælgeren dækker alle transportomkostninger (eksportafgifter, transport, losning fra hovedtransportøren i bestemmelseshavnen og havneafgifter i bestemmelseshavnen) og påtager sig alle risici, indtil varernes ankomst til bestemmelsesstedet.

DDP – Delivered Duty Paid (leveret med told betalt på angivet bestemmelsessted)

Sælgeren er ansvarlig for at levere varerne til det angivne sted i købers land, og betaler alle omkostninger for transport af varerne til bestemmelsesstedet, herunder importafgifter og -skatter. Sælgeren er ikke ansvarlig for aflæsning.

 

Regler for søtransport og transport ad indre vandveje:

FAS – Free Alongside Ship (frit ved skibets side i angivet afskibningshavn)

Sælgeren har leveret, når varerne er placeret ved siden af det fartøj (f.eks på en kaj eller en pram), der er udpeget af køberen i den angivne afskibningshavn. Risikoen for tab eller beskadigelse af varerne overgår fra sælger til køber, når varerne er leveret ved skibets side, og køberen påtager sig ansvaret for alle omkostninger fra det øjeblik og fremefter.

FOB – Free on Board (frit ombord)

Sælgeren leverer varerne om bord på det skib, der er udpeget af køberen, i den angivne afskibningshavn eller køber de varer, der allerede er leveret. Risikoen for tab eller beskadigelse af varerne overgår fra sælger til køber, når varerne er om bord på skibet, og køberen påtager sig ansvaret for alle omkostninger fra det øjeblik og fremefter.

CFR – Cost and Freight (omkostninger og fragt)

Sælgeren leverer varerne om bord på skibet. Risikoen for tab eller beskadigelse af varerne overgår fra sælger til køber, når varerne er om bord på skibet. Sælgeren skal indgå kontrakt om og betale de omkostninger og den fragt, der er nødvendig for at transportere varerne til den angivne bestemmelseshavn.

CIF – Cost, Insurance and Freight (omkostninger, forsikring og fragt)

Tilsvarende CFR med tilføjelsen om, at sælgeren også skal tegne minimumsforsikringsdækning for købers risiko for tab eller beskadigelse af varerne under transporten.

 

Forskelle mellem Incoterms® 2010 og 2020:

  • Incoterms® FCA (Free Carrier) giver nu ekstra mulighed for at udstede en Bill of Lading med en On-Board påtegnelse forud for losning af varerne på et skib.

  • Omkostningerne vises nu centraliseret i A9/B9 for hver Incoterms®-regel.

  • CIP kræver nu mindst en forsikring med minimumsdækning i henhold til Institut Cargo Clause (A) (All risk, med forbehold af specificerede udelukkelser).

  • CIP kræver mindst en forsikring med minimumsdækning i henhold til Institut Cargo Clause (C) (antal angivne risici, med forbehold af specificerede udelukkelser).

  • Incoterms®-reglen Free Carrier (FCA), Delivered at Place (DAP), Delivered at Place Unloaded (DPU) og Delivered Duty Paid (DDP) tager nu højde for, at køber henholdsvis sælger selv kan forestå transporten fremfor at engagere tredjepart som transportør.

  • Reglen Delivered at Terminal (DAT) er blevet ændret til Delivered at Place Unloaded (DPU) for at præcisere, at bestemmelsesstedet kan være hvilket som helst sted og ikke kun en "terminal".

  • Incoterms® 2020 flytter nu udtrykkeligt ansvaret for sikkerhedsrelaterede krav og og dermed forbundne omkostninger til sælgeren.

 

Nyttige oplysninger  

Incoterms® udgør ikke en fuldstændig købsaftale, men er snarere en del af den. Til dens anvendelse bør følgende struktur anvendes: 

"[Den valgte Incoterm®-regel] [Angivet havn, sted eller punkt] Incoterms® 2020" 

F.eks.: "CIF Shanghai Incoterms® 2020" eller "DAP 10 Downing Street, London, Storbritannien Incoterms® 2020" 

Hvis der ikke er angivet et år i Incoterms®, finder følgende anvendelse:
 indtil 31. december 2019 finder Incoterms® 2010 anvendelse.
 Fra 1. januar 2020 finder Incoterms® 2020 anvendelse. 

Hvis et andet år er angivet, f.eks. Incoterms® 1980, finder de pågældende betingelser anvendelse.  

For flere oplysninger henvises til ICC's officielle hjemmeside: https://iccwbo.org.