Floating Contact Form Portlet
Indholdsaggregater

Tilbage SOLAS og VGM - Navigerer dig gennem regulativerne

SOLAS (den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen) og VGM (verificeret bruttovægt): Vores internationale hold af eksperter er klar til at sikre, at alle oplysninger foreligger, før nogen containere når transportørens havneterminal.

Får du sejlet gods rundt i verden? Vidste du, at du som afsender skal angive containerens nøjagtige og pålidelige samlede vægt til transportøren?

Da der har været en række større uheld som følge af unøjagtige vægtangivelser for skibscontainere, har Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) i samarbejde med brancherepræsentanter vedtaget særlige regler som led i SOLAS-konventionen for at sikre, at der angives pålidelige vægte for containere.

I henhold til disse regler skal afsenderen angive containerens verificerede massevægt (VGM) til rederiet, herunder godsvægt, vægten af lasteudstyr- og materialer, stuvholt og taravægten (containerens vægt). Disse krav påvirker kommunikation, infrastruktur og processer for alle deltagere i forsyningskæden. Vores internationale hold af eksperter er klar til at navigere dig gennem reglerne og sikre, at alle oplysninger foreligger, før nogen containere når transportørens havneterminal.

Du kan tilgå din forsendelse og indsende VGM-oplysningerne til Kuehne + Nagel ved at benytte linket eller QR-koden på din ordrebekræftelse. Disse findes på den dedikerede VGM-sektion.

Der findes forskellige retningslinjer og bestemmelser for implementering i hele verden.

Se nedenfor for at få mere at vide:

Ønsker du mere information? Se vores Ofte Stillede Spørgsmål.

Hvis du stadig ønsker mere information, er du velkommen til at kontakte en af vores eksperter.


Generelle oplysninger

Den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS) blev introduceret i 1914 efter Titanics forlis i 1912. Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) har udviklet og opretholdt SOLAS siden 1948.

Verificeret bruttovægt (VGM) er godsets samlede vægt (godsvægt, lastningsmateriale/paller/slidsker, stuvholt, fastsurringsudstyr og containerens taravægt).

Afsenderen skal angive containerens VGM til rederiet sammen med en underskrift (kan være elektronisk), der identificerer den person, der er ansvarlig for den angivne vægt. Disse oplysninger skal angives til transportøren, sandsynligvis før containeren når transportørens havneterminal.

Alle lande, der er medlemmer af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) eller et FN-agentur, SKAL implementere VGM. Nogle lande vedtager automatisk denne nye regel som en national regel eller lov, mens andre har yderligere krav.

Dette krav blev anset for nødvendigt for at sikre, at afsendere af sikkerhedsmæssige årsager angiver containerens præcise og pålidelige samlede vægt til transportøren. Mange ulykker, hvor mennesker og genstande kom til skade, skete som følge af upræcise vægtangivelser.

I henhold til kravene i SOLAS er afsenderen, der er anført på konnossementet, den part, der er ansvarlig for at angive den verificerede bruttovægt af en pakket container til søtransportvirksomheden ("master") og terminaloperatøren ("terminalrepræsentant").

En fragtfører, der ikke ejer skibe (såsom Kuehne+Nagel), er afsenderen over for søtransportvirksomheden og er derfor ansvarlig for at indberette VGM til søtransportvirksomheden på grundlag af VGM modtaget fra afsenderen.

Måling af vægt

To vejningsmetoder er tilladt:

  • Metode 1: Når en container er pakket og forseglet, kan afsenderen veje eller lade en tredjepart veje den pakkede container.
  • Metode 2: afsenderen eller, på foranledning af afsenderen, en tredjepart kan veje al emballage og alle godsvarer, herunder vægten af lastpaller, stuvholt og andet emballage- og sikringsmateriale, der skal pakkes i containeren, og lægge containerens taravægt til summen af den samlede vægt af containerens indhold. 

Flere oplysninger og forklaringer kan ses på WSC's websted (World Shipping Council). 

Containerens taravægt er angivet på containerens dør. Nogle rederier har oplysninger om containervægt på deres websteder. Containerens officielle taravægt kan variere som følge af reparationer, våde trægulve eller andre årsager.

Juridisk set kan containeren vejes ved terminalen. Det er dog ikke alle terminaler, der har infrastrukturen til at udføre denne service, især når man tager det enorme antal containere, der passerer gennem en terminal, i betragtning. Vejning af containeren i havnen kan føre til større belastning og forsinkelser, så det skal altid overvejes.

Krav

De nødvendige dataelementer, som afskiberne skal tilvejebringe til Kuehne+Nagel:

  1. VGM pr. container
  2. Underskrift (navn med store bogstaver for EDI) på den bemyndigede person, der angiver vægten og virksomhedsoplysninger
  3. Yderligere oplysninger og/eller dokumenter, hvis det kræves af de relevante offentlige (statslige) myndigheder.

Vores frist for indsendelse af VGM varierer fra havn til havn, da håndhævelsen af VGM-reglerne fortsat varetages af de lokale offentlige (statslige) myndigheder med ansvar for maritime anliggender.

Vi følger kontinuerligt status for VGM gennem varslinger for at sikre rettidig indsendelse af VGM for at undgå risikoen for, at vi "ikke må læsse".

Du bliver kontaktet af en af vores eksperter inden for søfragt ved manglende VGM.

Rederiet og terminaloperatøren må ikke laste en pakket container om bord på et skib, medmindre de har fået VGM for den pågældende container.

Ansvar og fortrolighedspolitik

Når vi handler som leverandør, laster og vejer containeren på vegne af og i afsenderens navn, er afsenderen, der er anført i rederiernes B/L eller SWB ansvarlig for indberetning af VGM til rederiet. Vi begrænser vores forpligtelser over for afsenderen på grundlag af dens vilkår og betingelser og/eller særskilt aftalt kundekontrakt.

Offentlige organer/myndigheder såsom kystvagten i USA og Storbritannien har ansvaret for at sikre, at afsenderne lever op til kravene.

Blockchain er en kontinuerligt voksende liste over tidsstemplede optegnelser, der gemmes og struktureres i optegnelser eller "blokke". Vi udviklede VGM blockchain-løsningen til strengt at opfylde alle branchekrav om fortrolighed, databeskyttelse og regler i forbindelse med personligt identificerbare oplysninger, der bidrager til blockchainens naturlige egenskaber om uforanderlighed og sporbarhed. Derfor er beskyttelsen af dine VGM-oplysninger til enhver tid sikret.

I forbindelse med forsendelser fra italienske havne skal afsenderen angive yderligere kontaktoplysninger ved at udfylde felterne "Telefon" og "E-mail" i vores portal. Hvis metode 1 (vejning) yderligere vælges, skal afsenderen angive id'et for den vægt, der anvendes til vejning, i feltet "Vægt".