Floating Contact Form Portlet
Indholdsaggregater

Tilbage Din easy Brexit løsning til forenklet fortoldning

UK har formelt forladt EU den 31. januar 2020. Ved transitionsperiodens udgang den 31. december 2021 blev toldformaliteter obligatoriske. Uanset indholdet i den indgåede handels- og samarbejdsaftale mellem EU og UK, så er toldformaliteterne nu påkrævet for alle varer, der passerer grænsen mellem EU og UK.

Gør fortoldning til en problemfri oplevelse for dig

For at undgå unødvendige forsinkelser, forstyrrelser ved grænsen eller hæmmede leverancer hjælper your easy Brexit-løsning dig med at skære igennem kompleksiteten i toldklareringsprocessen.

Ved at automatisere eksport- og importtoldprocedurer på et tidligt tidspunkt undgår vi problemer ved dataindsamling. På den måde er dine toldoplysninger klar til klarering ved grænsen mellem EU og Storbritannien, mens dine forsendelser allerede er på vej.

Enkel og ligetil så du kan fokusere på din forretning

Told kan være udfordrende. Derfor har vi udviklet en digital, enkel og automatisk løsning - easy Brexit solution -, der samler eksportdata fra afsender og samtidig indsamler importdata fra modtager så det bliver nemmere for dig at sende eller modtage dine varer. Vores digitale løsning samler data fra eksportør og importør og genererer både en eksport- og importerklæring, der opfylder kravene i både Storbritannien og EU. Den tager også højde for yderligere krav, såkaldte Security and Safety declarations (import sikkerheds notifikation til UK/exit sikkerheds notifikation fra UK), der skal følge med angivelsen for hver forsendelse.

​EU og Storbritanniens toldfritagelser efter Brexit 

Selv med handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og UK er alle varebevægelser mellem begge parter underlagt toldprocedurer.

For at forenkle toldprocedurerne, har regeringen i Storbritannien introduceret en 'staged approach', der giver mulighed for at forskyde færdiggørelsen af angivelsen på import til Storbritannien. Baseret på dette, får importører mulighed for at bruge den såkaldte Customs Freight Simplified Procedure (CFSP) til ikke-kontrollerede varer, hvilket udskyder behovet for en fuld angivelse til den 31. december 2021.

Er du klar til Brexit's sidste fase?

Fra 1. januar 2022 gælder:

  • Ved import til UK kræves det, at importfortoldning for alle varer foreligger inden varerne forlader EU. En udskydelse af fortoldningsprocessen er ikke længere mulig.
  • Toldkontrol foretages på den britiske grænse ved import til UK fra EU.
  • Goods Vehicle Movement System (GVMS) påkræves altid ved import til UK.
  • Forudanmeldelse af produkter med animalsk oprindelse  (POAO) og dokumentkontrol i UK's ny implementerede system (IPAFFS) er påkrævet.
For at undgå forsinkelser i toldbehandlingen og de dertilhørende omkostninger, tilbyder Kuehne+ Nagel fuldstændig ekspres fortoldning i UK. Dette betyder at gods allerede vil være fortoldet i UK, før det forlader det europæiske udgangstoldsted.

Fra 1. juli 2022 gælder: 

  • Safety and Security declarations (ENS) - et særskilt sikkerhedsdokument - kræves for alle forsendelser til UK.
  • Der skal foreligge et eksport sundhedscertifikat for produkter af animalsk oprindelse (POAO).
  • Forudanmeldelse af produkter inden for veterinær- og plantesundhedsområdet skal ske i UK's IPAFFS system.
  • Fysisk kontrol af produkter omfattet af animalsk (POAO), veterinær- og plantesundhedsoprindelse vil ske på udvalgte kontrolposter i UK. 

Desuden kan forhandlere fortsætte med at angive importmomsen, men skal ikke betale denne ved indførsel til Storbritannien.

Såfremt varerne opfylder oprindelseskravene kan der være mulighed for af få nedsat tolden helt eller delvist i UK eller EU (det land der importeres til). Importøren er altid forpligtiget til at bevise såvel den ikke-præferentielle som den præferentielle oprindelse fra eksportøren ved f.eks. oprindelsesbevis, varecertifikater, fakturaerklæringer etc. I nogle tilfælde vil det være muligt at bevise oprindelsen ved importørens kendskab i form af understøttende og accepterende dokumenter.


Vi klarer dine fortoldninger til og fra Storbritannien efter Brexit. Vi har brug for dette fra dig:

For EU eksportører og importører: Fuldmagt (Power of attorney) for at give Kuehne+Nagel bemyndigelse til at handle som din direkte repræsentant ved udfærdigelse af toldangivelser (skal kun udfyldes én gang). Kontakt venligst dit europæsike Kuehne+Nagel kontor for yderligere vejledning. 

For UK eksportører: Fuldmagt (Letter of Empowerment) for at give Kuehne+Nagel bemyndigelse til at handle som din direkte repræsentant ved udfærdigelse af toldangivelser (skal kun udfyldes én gang). Læs mere her.

For UK importører: Fuldmagt (Letter of Authorisation) for at bemyndige Kuehne+Nagel til at handle som din direkte repræsentant ved udfærdigelse af UK import angivelser og for at indsende data til UK's HMRC toldsystem. Denne autorisation er gyldig i 12 måneder. Uden denne skal der opnås autorisation for hver enkel forsendelse og dette kan føre til forsinkelser og mulige ekstraomkostninger.  Klik her for at downloade formularen og send den underskrevne fil til vores e-mail.

Registrerings- og identifikationsnummeret for erhvervsdrivende (EORI) er en forudsætning for toldangivelse af varer i såvel den Europæiske Union som Storbritannien

Hvis afsender laver erksporterklæringen, skal MRN nummeret på eksporterklæringen (EAD) tilføjes transportordren, som gives til chaufføren

Told og afgifter udregnes efter vareværdi og valuta

Verdensomspændende ensartet klassifikationskode for varerne

Udførlig beskrivelse af varerne på det lokale sprog inklusiv vægt og antal kolli

Den beløbsmæssige værdi af varer og valuta til brug for at beregne toldafgifter og moms

Aftal leveringsbetingelser med dine forretningspartnere, da disse betingelser i tillæg til transporten definerer, hvem der er ansvarlig for toldangivelsen og dermed forbundne udgifter

Informér om hvilken UK importprocedure der bruges baseret på UK Border Operating Model. Det skal bekræftes og sættes i gang inden eksporten fra EU. Hvis Kuehne+Nagel ikke laver importerklæringen, skal ENO angives i transportordren

Op til en samlet værdi incl. fragt på 6000 EURO: Fakturaerklæring på handelsfakturaen accepteres. Fra en værdi på over 6000 EURO: Eksportører skal ansøge om registreret eksportørstatus (rex-systemet).