Indholdsaggregater

Din easy Brexit løsning

UK har formelt forladt EU den 31. januar 2020. Ved transitionsperiodens udgang den 31. december 2020 blev toldformaliteter obligatoriske. Uanset indholdet i den indgåede handels- og samarbejdsaftale mellem EU og UK, så er toldformaliteterne nu påkrævet for alle varer der passerer grænsen mellem EU og UK.

Kontakt os

Fortoldning mellem Storbritannien og EU bliver obligatorisk

For at forenkle toldprocedurerne har regeringen i Storbritannien introduceret en 'staged approach', der giver mulighed for at forskyde færdiggørelsen af angivelsen på import til Storbritannien. Importører vil få mulighed for at bruge den såkaldte Customs Freight Simplified Procedure (CFSP) til ikke-kontrollerede varer, hvilket udskyder behovet for en fuld angivelse til den 30. december 2021. Desuden vil forhandlere kunne nøjes med at angive importmomsen, men skal ikke betale denne ved indførsel til Storbritannien.

Situationen kræver god forberedelse for at undgå forsinkelser af gods.

Gør dine toldprocedurer enklere

Told kan være udfordrende. Derfor har vi udviklet en enkel, automatisk løsning, så det bliver nemmere for dig at indsamle data og flytte dine varer. Vores digitale løsning samler data fra eksportør og importør og genererer både en eksport- og importerklæring, der opfylder kravene i både Storbritannien og EU.

Enkel og ligetil så du kan fokusere på din forretning

Systemet sørger også for at generere de nødvendige data, der bliver obligatoriske, når overgangsperioden udløber. Storbritannien kræver nemlig såkaldte Security and Safety declarations, der skal følge med angivelsen for hver forsendelse.

Vil du være klar til fortoldninger?

Kontakt os


Vi klarer dine fortoldninger til og fra Storbritannien efter Brexit. Vi har brug for dette fra dig:

For at give Kuehne+Nagel bemyndigelse til at handle som din direkte repræsentant ved udfærdigelse af toldangivelser (skal kun udfyldes én gang).

Registrerings- og identifikationsnummeret for erhvervsdrivende (EORI) er en forudsætning for toldangivelse af varer i såvel den Europæiske Union som Storbritannien

Hvis afsender laver erksporterklæringen, skal MRN nummeret på eksporterklæringen (EAD) tilføjes transportordren, som gives til chaufføren

Told og afgifter udregnes efter vareværdi og valuta

Verdensomspændende ensartet klassifikationskode for varerne

Udførlig beskrivelse af varerne på det lokale sprog inklusiv vægt og antal kolli

Den beløbsmæssige værdi af varer og valuta til brug for at beregne toldafgifter og moms

Aftal leveringsbetingelser med dine forretningspartnere, da disse betingelser i tillæg til transporten definerer, hvem der er ansvarlig for toldangivelsen og dermed forbundne udgifter

Informér om hvilken UK importprocedure der bruges baseret på UK Border Operating Model. Det skal bekræftes og sættes i gang inden eksporten fra EU. Hvis Kuehne+Nagel ikke laver importerklæringen, skal ENO angives i transportordren

Kan vi hjælpe dig?

Told kontakt

Kontakt vores toldeksperter

Kontakt os her