Indholdsaggregater

De første inden for logistik: Kuehne+Nagels Net Zero Carbon program

Vi bestræber os på at tilbyde miljøvenlige og bæredygtige supply chain løsninger. Som initiativtager i branchen har vi sat os to vigtige mål: For det første vil vi fra 2020 kompensere for direkte CO2-emissioner, som ikke kan undgås. For det andet har vi besluttet proaktivt at adressere CO2-fodaftrykket fra de transportydelser, der udføres af vores leverandører – flyselskaber, rederier og speditionsvirksomheder – inden udgangen af 2030.

Vi, som virksomhed, og alle vores kolleger handler nu med vores Net Zero Carbon program for at bekæmpe CO2-udledningen.

Dr. Detlef Trefzger, administrerende direktør, Kuehne+Nagel International AG

Dr. Detlef Trefzger

Fremtiden for vores planet er et yderst vigtigt emne, som vi er nødt til at tage fat på i dag, for at vi kan sikre en verden, vi kan leve i, i fremtiden.

Forsuring af havene og global opvarmning påvirker dramatisk vores naturlige økosystemer og truer livet på vores planet. Vi skal og ønsker at ændre denne virkelighed. Vi ved, at logistikbranchen bidrager med ca. 7 % af CO2-udledningen på verdensplan. Som førende i branchen bestræber vi os på at reducere vores bidrag til denne procentdel gennem vores program Net Zero Carbon.

Vores vigtigste mål for at opnå CO2-neutralisering:

  • Opretholde effektiv CO2-styring i alle aktiviteter

  • Levere miljøvenlige løsninger til vores kunder

  • Købe logistiske serviceydelser ud fra miljøkriterier

Vores bæregygtighedsmål

Vi tager fat på reduktion af CO2 i alle vores transport- og logistikløsninger over hele verden. Vi har to hovedmål for at nå vores mål:

  1. Være helt CO2-neutrale i vores direkte indflydelsessfære fra 2020 (Scope 1 og 2 i GHG-protokollen)

  2. Opnå CO2-neutralitet for vores leverandørers og kunders fodaftryk inden udgangen af 2030 (Scope 3 i GHG-protokollen)

I tillæg til vores egen CO2-neutralitet ønsker vi at tilbyde vores kunder løsninger til reduktion af CO2-udledningen fra deres forsyningskæder ved hjælp af big data og prædiktiv analyse samt digitale platforme til at understøtte valget af mere bæredygtige transportruter og -former.

 

Til at støtte reduktionen af CO2-udledning inden for transport er vi medlem af følgende initiativer:

Hvordan vil vi nå vores bæredygtighedsmål?

Vores vej mod CO2-neutralitet omfatter synlighed, reduktion og kompensation.

SYNLIGHED: At træffe grønnere valg kræver større bevidsthed om vores CO2-fodaftryk på hvert trin i forsyningskæden. Vores digitale platforme gør det muligt for vores kunder at optimere ruter og vælge serviceydelser med de laveste CO2-udledninger for at reducere miljøpåvirkningen. Se vores CO2-beregner eller vores Seaexplorer for yderligere oplysninger.

REDUKTION: Vores bestræbelser om at reducere CO2-udledningen starter med målrettet oplysning over for vores medarbejdere for at opretholde og udvide miljøbevidstheden. Den fortsætter med indførelsen af vedvarende energi og reduktionen af forretningsrejser samt affaldssortering.

KOMPENSATION: Vi mindsker vores fodaftryk ved at investere i certificerede naturprojekter, der understøtter målene for bæredygtig udvikling (SDG). CO2-kompensation er en anerkendt metode, der gør det muligt at kompensere for CO2-udledningen fra en forsendelse, der ikke kan undgås. Denne metode vil også være til rådighed for vores kunder.

Få mere at vide om kompensation og de naturprojekterne, som vi investerer i. Se de seneste pressemeddelelser om Net Zero Carbon programmet i vores nyhedsforum.

Contact our experts today

General contact form

Your contact to our Kuehne+Nagel experts

Get in touch