Floating Contact Form Portlet

Indholdsaggregater

Prisfast energiplan for søfragt – Stabile brændstofpriser på langt sigt

Få mere at vide om, hvordan din virksomhed kan overkomme udfordringer i forbindelse med ustabile energimarkeder og lovgivningsmæssig usikkerhed.

Er du bekymret for prisudsvingene på oliemarkedet? Vil præcise beregninger af fremtidens brændstofudgifter være en hjælp for din finansielle planlægning?

Brændstof er hovedomkostningen ved containerforsendelse. Siden 1. januar 2020 har det været obligatorisk at skulle bruge dyrere brændstof af højere kvalitet på grund af bestemmelser fra Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) om svovldioxidemissioner. De deraf følgende højere omkostninger og prisudsving på det globale oliemarked har alvorlige følger for søfragten. Hvordan kan du beskytte din virksomhed mod de uforudsigelige risici for prisstigninger? Du er kommet til det rette sted for den bedste rådgivning til din virksomhed. 

Kuehne+Nagel har oprettet den prisfaste energiplan, så din virksomhed beskyttes mod de svingende brændstofpriser, der påvirker dine transportomkostninger. Den prisfaste energiplan er et gennemskueligt og lettilgængeligt finansielt risikostyringsværktøj, der kan hjælpe din virksomhed med at finde rundt i de nye IMO 2020-bestemmelser.


Opnå disse fordele: 

  • Få budgettet på plads ved at fastlåse nutidens energiudgifter for hele containerforsendelser (FCL) i op til tre år i forvejen
  • Få faste bunkeromkostninger pr. transporteret containerenhed (TEU), der afspejler beregnede forbrugstal
  • Intelligent planlægning gennem risikobegrænsning af udsvingene

Kontakt os i dag for yderligere oplysninger.