Floating Contact Form Portlet

Indholdsaggregater

Erhvervsforsikring

Erhvervsforsikringsløsninger, der beskytter din virksomhed fuldt ud.

Selvom beskyttelse af gods er en topprioritet, findes der andre risici, der kan dukke op i den daglige drift. Du ønsker beskyttelse mod uforudsete begivenheder, uanset hvilken type virksomhed, du har, og hvor den er placeret.

Erhvervsforsikring yder dækning ved ulykker, ejendomsskade og andre hændelser, der kan opstå som led i den almindelige forretningsgang. Vi tilbyder omkostningseffektive forsikringsløsninger, lige fra grundlæggende ordninger til specialiserede løsninger: 

  • Transportvirksomhedens erstatningsansvar
  • Ejendomsskade
  • Risikostyring i forbindelse med afbrydelse af forretningsaktiviteter og forsyningskæde
  • Ansvarsforsikring
  • Motorkøretøjsforsikring
  • Arbejdsgiveransvarsforsikring
  • Projektprogrammer

Kuehne+Nagel samarbejder med Nacora International Insurance Brokers om at støtte små og mellemstore virksomheder i forbindelse med udvikling, implementering og administration af omkostningseffektive forsikringsprogrammer. Lad vores kundeserviceeksperter udarbejde en forsikringsordning, der passer til din strategi.