Floating Contact Form Portlet

Indholdsaggregater

Særlig godsforsikring

Hvis din virksomhed er i særklasse, så bør din forsikring også være det.

Har du særligt gods, der har brug for ekstra beskyttelse? Kan din forsikringsdækning hamle op med opgaven?

Kuehne+Nagel samarbejder med Nacora International Insurance Brokers, for at dit gods får den rette risikodækning fra oprindelsessted til destination. 

 

TRANSPORT AF LETFORDÆRVELIGE VARER

Det er aldrig til at vide, om der opstår vejspærringer, som hindrer dig i at få dine letfordærvelige varer ud på markedet.

Flyaflysninger, vejrbegivenheder eller uforudsete krav til opbevaring kan forekomme hvor som helst i forsyningskæden.

Vi tilbyder eksklusive forsikringsordninger for frugt og grøntsager, blomster, frosne fødevarer m.m.

 

LOGISTIK FOR HOTELLER

Ved renovering af et eksisterende hotel eller ved nybygning er man nødt til at se ud over almindelige transportrisici.

Med forsikringsordninger, der er udarbejdet med dit projekt i tankerne, er du dækket ind med konsolidering af forsendelser på oprindelsesstedet, angivelse af inventar og installationsarbejde udført af Kuehne + Nagel, ibrugtagning af containere og flyttekasser samt alle møbler, fast inventar og udstyr til brug i dit hotel eller casino.

 

TRANSPORT AF DRIKKEVARER

Transit gennem forskellige tids- og klimazoner kan påvirke forsendelser på uventede måder. Vin, øl, spiritus og andre drikkevarer har forsikringsbehov, der strækker sig ud over de sædvanlige transportrisici. Få en forsikringsordning, der dækker din unikke forsyningskæde fra ende til ende.

 

KONTRAKTLOGISTIK – LAGERRISIKOFORSIKRING

Når din forsyningskæde krydser landegrænser, føres dit gods på et eller andet tidspunkt gennem et lager. Det er muligvis nyt for dig at finde en forsikring, der dækker disse ekstra risici.

Ved at tilbyde fuld dækning af værdien over hele verden beskytter vi dit specialgods mod naturkatastrofer, hændelige beskadigelser og risici som følge af indbrud – for alle almindelige
vareklasser. 

Omdiskuterede punkter, når gods opbevares på lager, er ofte skadesløsholdelse og ansvar. I henhold til visse aftaler om kontraktlogistik skal gods være forsikret, når det er i transportørens besiddelse. En repræsentant fra Nacora er til rådighed for at lette dækningen som aftalt i kontrakten.

 

LOGISTIKLØSNINGER TIL OLIE- OG GASINDUSTRIEN

Det er vigtigt for ejere af olie- og gasprojekter, at tidsplaner overholdes, uden at de pådrager sig økonomiske tab. Når dit specialgods kræver høj grad af kendskab og forståelse, har du brug for en forsikring, der passer dertil. 

For at håndtere potentielle risici eller vanskeligheder tilbyder vi løsninger til almindelige A til B-forsendelser med ekstra fordel i form af en stødpude i forbindelse med forsinkelser i opstarten. Du er dækket ved losning på destinationen, efterforskningsudstyr og projektrelateret gods eller gods, der ikke er omfattet.