Floating Contact Form Portlet

Indholdsaggregater

Bæredygtighed inden for søfragt

Som pioner inden for branchen håndterer Kuehne+Nagel proaktivt CO2-aftrykket fra vores søfragt services. Vi tilbyder vores kunder en række miljøvenlige og innovative supply chain løsninger, der reducerer CO2-emissioner.

Hos Kuehne+Nagel er bæredygtighed inden for søfragt et emne, vi tager meget alvorligt. Selv om containerforsendelse allerede er den mest miljøvenlige metode til varetransport på globalt plan, ligger den komplette dekarbonisering af logistikbranchen stadig 10-15 år ude i fremtiden. Indtil nye klimavenlige brændstoffer eller fremdriftssystemer bliver tilgængelige i større målestok, giver vores innovative tilgang til bæredygtighed inden for søfragt dig mulighed for allerede nu at vælge mere miljøbevidste transportmuligheder.

Forståelse af vores indvirkning
Den seneste udvikling inden for big data og fremskrivningsanalyse gør det muligt for os at måle og præcist kompensere for vores CO2-emissioner.  Dette giver os mulighed for at tilbyde dig fuld synlighed over dine forsendelsesrelaterede emissioner via vores seaexplorer og platforme til beregning af CO2 fra søfragt, så du kan vælge de mest miljøvenlige serviceydelser. 

For at reducere CO2-udledningen afprøver vi løsninger med biobrændstoffer og syntetisk brændstof i tæt samarbejde med transportører. Vi arbejder også tæt sammen med Global Maritime Forums Getting to Zero Coalition for at fremskynde udviklingen af emissionsfrie skibe inden 2030.

CO2-neutrale søfragtløsninger
Vi tilbyder i øjeblikket to helt klimaneutrale søfragtløsninger – KN LCL og KN Pledge. Vi kompenserer for hele CO2-fodaftrykket fra begge disse serviceydelser ved at bidrage til miljøprojekter. Vi arbejder med naturbaserede projekter rundt om i verden, der hjælper med at reducere udledningen af drivhusgasser, samtidig med at biodiversiteten bevares og lokalsamfundenes eksistensgrundlag forbedres. Vi samarbejder med forskellige ikkestatslige organisationer for at skabe denne bæredygtige vej mod CO2-neutralitet. Disse projekter er baseret på FN's mål for bæredygtig udvikling og verificeres af uafhængige organisationer med de højeste internationalt anerkendte standarder. Ved at støtte disse projekter genererer vi CO2-kreditter, som kan kompensere for emissionerne fra en forsendelse.

Lederskab inden for logistik
Vi arbejder tæt sammen med alle transportører for at fremme bæredygtig søfragt. For at opnå dette har vi skabt "grønne baner", som giver prioriteret adgang til fartøjer med lavere emissioner. Vi er også i gang med andre initiativer, som omfatter:

•    Reduktion af trafikken med tomme containere
•    Identifikation af forsendelser, der kan flyttes fra lastbil til skibstransport (pram)
•    Brug af containere med bæredygtige gulve (såsom bambus) 
•    Udelukkelse af transport af farligt gods, der ikke er registreret, eller forsendelse af ulovligt giftigt affald

 
Få mere at vide om vores initiativ om nulemission af drivhusgasser og om kompensation og de naturbaserede projekter, vi investerer i.

Disse kunder er allerede stolte af at udføre CO2-neutrale transporter med os:


Spørgsmål og svar vedrørende CO2-neutralitet hos Kuehne+Nagel

I øjeblikket gør vi brug af data fra SeaExplorer og CO2-beregneren, som er baseret på regnskabsstandarderne fra Clean Cargo Working Group (CCWG).

Fremadrettet vil vi gøre brug af en avanceret metode ved brug af fartøjsførerens data. Skibenes emissioner indberettes i øjeblikket på et overordnet plan, f.eks. på handelsruteniveau, af forskellige organer (f.eks. CCWG). Vores logindeks implementerer en databaseret model for at tilnærme CO2-emissionerne på fartøjsniveau baseret på fartøjets egenskaber (motoreffektivitet, kapacitet). Emissioner indberettes på grundlag af emission/strækning/TEU.

 

Basis og metode for fartøjers emissionsscore

Emissionsværdien for hvert fartøj beregnes med en tilpasset version af IMO's designindeks for energieffektivitet (EEDI). Modellen anslår brændstofforbruget for skibets hovedmotorer og antager, at alt det brændstof, der forbruges, omdannes til CO2. For at anslå brændstofforbruget er modellen afhængig af data fra udbydere såsom Clarksons for motoreffekt, specifikt brændstofforbrug (hvor meget brændstof der kræves til effektenhed), fartøjets konstruktion, hastighed og nominelle kapacitet. For en CO2-emission pr. containerniveau forudsætter modellen kapacitetsudnyttelse, der er fælles for alle fartøjer. Emissionen indberettes pr. km. Dette tal ganget med skibets tilbagelagte afstand giver et skøn over CO2, der udledes på en bestemt rute pr. TEU.

Alligevel kan CO2-emissioner fra forsendelser ikke undgås 100 %. Indtil de teknologisk kan reduceres til nul, kan de udlignes via os ved at investere i naturbaserede projekter rundt om i verden, der hjælper med at reducere udledningen af drivhusgasser. CO2-kreditter genereres for at bevise, at der er blevet kompenseret for en bestemt mængde CO2-emissioner, og at forsendelsen er blevet CO2-neutraliseret. Vi har startet vores egne naturprojekter i Myanmar og New Zealand, og vi køber kreditter fra en global portefølje af miljøprojekter, herunder projektet Cordillera Azul National Park i Peru og projektet Katingan Peatland Restoration and Conservation i Indonesien. Hver eneste CO2-kredit er underlagt en kontrol foretaget af tredjepart og svarer til, at man undgår eller fjerner et ton CO2.

Vi har indgået et samarbejde med forskellige ikke-statslige organisationer og udviklere for at støtte vores kunder med at finde deres egen vej mod kulstofneutralitet. Vi arbejder med naturbaserede projekter rundt om i verden, der hjælper med at reducere udledningen af drivhusgasser og samtidig forbedre lokalsamfundenes eksistensgrundlag og bevare biodiversiteten og den vilde fauna. Disse projekter, der er verificeret af uafhængige organisationer med de højeste internationalt anerkendte standarder og baseret på FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG), genererer CO2-kreditter, som kan anvendes til at kompensere for forsendelsens emissioner.

Ganske vist er det bedre at undgå CO2 end at kompensere for den. Men CO2-kompensation er bestemt ikke en afladshandel. Den gør det muligt at kompensere for emissioner, som er vanskelige at undgå, hvilket fører til mere klimabeskyttelse generelt set.

En hektar skov filtrerer op til 50 tons sod og støv fra luften, genererer omkring 100.000 kubikmeter nyt grundvand, frigiver 15-30 tons ilt om året og binder 10,6 tons CO2. Men det er ikke nok til at forhindre plyndringen af dette reservoir for at begrænse stigningen i atmosfærens temperatur.

Dette levende CO2-reservoir skal beskyttes og tilplantes, da naturen har potentialet til at bidrage til mere end en tredjedel af klimaløsningen inden 2030. Naturbaserede løsninger omfatter alle aktiviteter i forbindelse med beskyttelse eller genudvikling af naturlige økosystemer såsom skove, græsarealer og vådområder for at reducere koncentrationen af CO2 i atmosfæren. Alle disse aktiviteter fører til biologisk opsamling og lagring af CO2 – typisk gennem fotosyntese. Vi forpligter os til at støtte denne indsats gennem vores kompensationsprogrammer.

 

[Kilde: Det amerikanske Selskab til Videnskabernes Fremme, naturbeskyttelsen]

Få mere at vide i vores OSS om CO2-neutralitet