Hvad er SOLAS?

SOLAS står for 'International Convention for the Safety of Life at Sea'. Den har eksisteret siden 1914. Den første version blev vedtaget som reaktion på Titanic katastrofen i 1912. Siden da har der været adskillige versioner og siden 1948 har International Maritime Organization (IMO) udviklet og vedligeholdt SOLAS.

Hvad er container VGM?

VGM står for Verified Gross Mass og refererer til fragtens totale vægt (godsets vægt, paller/stuvningsmaterialer, dunnage, containerens tare-vægt).

Hvad er de grundlæggende krav?

Afsenderen skal oplyse Verified Gross Mass (vægten) på containeren til rederiet (herunder godsets vægt, vægten på alle materialer brugt til læsning og stuvning og tare vægt på containeren) sammen med en underskrift (kan være elektronisk), der identificerer den person, der er ansvarlig for den deklarerede vægt. Denne information skal gives til rederiet inden containeren ankommer til havnen.

I hvilke lande gælder SOLAS/VGM?

Alle lande der er medlemmer af IMO (International Maritime Organization), et FN organ, skal implementere VGM. Nogle lande har automatisk vedtaget reglerne som en del af den nationale lovgivning. Andre har ekstra krav.

Hvorfor indføre “VGM”?

Kravene er indført for at sikre, at afsendere giver den nøjagtige containervægt til rederiet af sikkerhedsmæssige årsager. Der er sket flere uheld med person- og tingskader som direkte konsekvens af unøjagtige vægtdeklarationer.

Hvem har ansvaret for at deklarere og oplyse VGM?

Ifølge SOLAS´ krav er det afsenderen, der står på bill of lading, der har ansvaret for at oplyse rederiet og terminaloperatøren om den verificerede bruttovægt på containeren. En NVOCC (som Kuehne + Nagel) er afsenderen vis-a-vis rederiet og er derfor ansvarlig for at rapportere VGM til rederiet på baggrund af VGM modtaget fra afsenderen.

Hvordan kan jeg veje containerne for at oplyse VGM?

To metoder for vejning er tilladt:

  • Metode 1: efter containeren er pakket og forseglet kan afsenderen eller en tredjepart veje den pakkede container.
  • Metode 2: afsenderen eller en tredjepart kan veje alle pakker og andet materiel (eksempelvis paller og  stuvningsmateriale, der skal i containeren og så tilføje containerens tare vægt. 

Du finder mere information her: WSC (World Shipping Council) website

Hvad er 'metode 1'?

Efter containeren er pakket og forseglet kan afsenderen selv veje eller få tredjepart til at veje containeren.

Hvad er 'metode 2'?

Afsender, eller en af afsenderen valgt tredjepart, vejer alle pakker og fragtmaterialer. Dette inkluderer paller, stuvnings- og sikkerhedsmaterialer samt containerens tare vægt.

Hvor kan jeg få en containers tare vægt?

Containerens tare vægt står på døren. Nogle rederier har information om containeres vægt på deres hjemmesider.

Hvis containeren for eksempel er blevet repareret eller trægulvet er vådt, kan den officielle tare vægt være fejlagtig. 

Kan containeren vejes på havneterminalen?

Juridisk set og i teorien kan containeren vejes på terminalen, men ikke alle terminaler har infrastrukturen til at udføre denne service; især når man tager de meget store volumener, der passerer gennem en terminal, i betragtning. Hvis containerne skulle vejes på havnen, ville det føre til overbelastning og forsinkelser.

Hvilken information skal afsenderen give?

Den nødvendige information, som afsenderen skal give Kuehne + Nagel, er:

  1. VGM (verificeret bruttovægt) per container (inklusive godsets vægt, paller, meder, stuvnings- og sikkerhedsmateriale, containerens tare vægt)
  2. Underskrift (navn med store bogstaver pga. EDI) af en person, der er autoriseret til at deklarere vægt og firmadetaljer.
  3. Supplerende information og/eller dokumenter, hvis det er påkrævet af de relevante myndigheder.

Hvad er tidsfristen for at sende VGM til Kuehne + Nagel?

Kuehne + Nagels VGM skæringstid varierer fra havn til havn, da håndhævelsen af VGM reglerne sker hos de lokale myndigheder, der har ansvar for maritime anliggender.

Hvad hvis jeg som afsender glemmer at give containerens VGM?

Kuehne + Nagel monitorerer kontinuerligt status for VGM for at sikre, at VGM bliver sendt i tide, så der ikke opstår forsinkelser.


En af vores søfragtskolleger vil kontakte dig, hvis vi ikke har modtaget VGM.

Hvad er konsekvenserne hvis jeg ikke sender VGM?

Rederiet og terminaloperatøren må ikke læsse en container ombord på et skib, med mindre de har VGM for den container.

Når Kuehne + Nagel læsser en FCL på vegne af en afsender, hvem er så ansvarlig for at rapportere VGM

I dette scenario har Kuehne + Nagel rollen som aftalepartner (lageroperatør eller lignende funktion), der pakker og vejer containeren på vegne af og i den faktiske afsenders navn. Den faktiske afsender er dog nævnt i fragtdokumenterne (B/L eller SWB) og er derfor ansvarlig for at rapportere VGM til rederiet.

Kuehne + Nagel begrænser sit ansvar vis-a-vis afsenderen på basis af vilkår og betingelser og/eller i en separat kundekontrakt.

Hvem er ansvarlig for at monitorere og håndhæve SOLAS VGM?

Statslige myndigheder som eksempelvis the Coast Guard i USA, The Maritime & Coastguard i Storbritannien er ansvarlige for at sikre, at afsenderne følger reglerne.