Incoterms® 2020

Incoterms® er et sæt regler, der definerer købers og sælgers ansvar i det internationale handelssystem. Det er dermed de autoritative regler for at fastsætte hvordan udgifter og risici fordeles mellem parterne. Incoterms reglerne bruges jævnligt i kontrakter vedrørende salg af varer på verdensplan og er en del af det daglige handelssprog.


International Chamber of Commerce (ICC) har lanceret en oversigt over Incoterms® 2020, der indeholder reglerne for brugen af de 11 Incoterms® handelsbetingelser.

 

 

Det tager udgangspunkt i den seneste udvikling inden for handel og opdaterer reglerne, så de er tilgængelige og brugervenlige.

De nye regler træder i kraft den 1. januar 2020. Fra denne dato bør alle salgskontrakter indeholde en reference til Incoterms® 2020 som den seneste version af reglerne.

Forskelle mellem Incoterms® 2010 og 2020:

  • For Incoterms®-klausulen FCA (Free Carrier) er der nu mulighed for at tilføje et on-board notat på Bill of Lading før godset læsses på et fartøj.
  • Udgifterne fremstår nu samlet i A9/B9 i hver Incoterms®- klausul.
  • CIP kræver nu forsikring med minimumsbeskyttelse i henhold til Institute Cargo-klausulen (A) (alle risici, med forbehold for de nævnte undtagelser).
  • CIF kræver nu forsikring med minimumsbeskyttelse i henhold til Institute Cargo-klausulen (C) (alle risici, med forbehold for de nævnte undtagelser).
  • Incoterms®-klausulerne Free Carrier (FCA), Delivered at Place (DAP), Delivered at Place Unloaded (DPU) og Delivered Duty Paid (DDP) tager nu højde for, at varerne kan transporteres ved hjælp af egne transportmidler uden involvering af tredjepart.
  • Klausulen Delivered at Terminal (DAT) er ændret til Delivered at Place Unloaded (DPU) for at understrege, at destinationen kan være ethvert sted, ikke kun en "terminal".
  • Incoterms® 2020 skifter nu eksplicit ansvaret for sikkerhedsrelaterede krav og ekstraomkostninger til sælgeren.


Vigtig information

Incoterms® udgør ikke en salgskontrakt, men er snarere en del deraf. Følgende struktur skal bruges til anvendelsen:

“[Den valgte Incoterm® klausul] [Navngivet havn eller sted] Incoterms® 2020”

Eksempel: “CIF Shanghai Incoterms® 2020” eller “DAP 10 Downing Street, London, Great Britain Incoterms® 2020“

Hvis der ikke er angivet et årstal for Incoterms® gælder følgende:
 indtil den 31. december 2019 gælder Incoterms® 2010.
 fra den 1.januar 2020 gælder Incoterms® 2020.

Hvis et andet årstal er angivet, eksempelvis Incoterms® 1980, så gælder de tilsvarende regler.

 

 

Bemærk: Denne side er kun til informationsformål. For en detaljeret forklaring henvises der til INCOTERMS® 2020-publikationen fra Det Internationale Handelskammer (ICC). En komplet og detaljeret beskrivelse af alle rettigheder og forpligtelser ved brug af ovennævnte Incoterms® kan findes i ICC's officielle tekst (https://iccwbo.org).